• VoIP AND COMMUNICATION SYSTEMS
    Providing and installing the VoIP phone, VoIP PBX, VoIP gateway for SMEs
  • ACCESS CONTROL SOLUTIONS
    Providing and Installating Access control system
  • CENTRALIZED VIDEO SURVEILLANCE SOLUTIONS

    Providing and Installating IP Camera and Video monitoring system

Tin Tức Trang Chủ

27/05/2019
Không chỉ gọi thoại như ứng dụng gọi điện gốc, các ứng dụng VoIP (gọi qua Internet) dưới đây còn làm được nhiều hơn thế nhờ kết nối dữ liệu. Chúng đặc biệt hấp dẫn nếu bạn muốn gọi ra nước ngoài vì về cơ bản, chúng miễn phí.
27/05/2019
Theo lời khuyên của hãng tư vấn viễn thông toàn cầu Ovum, các nước có thể xây dựng chính sách quản lý OTT dựa trên định nghĩa về 4 loại dịch vụ VoIP (gọi điện qua Internet) khác nhau.
27/05/2019
Skype - dịch vụ nhắn tin, gọi điện nền Internet vừa chia sẻ những con số ấn tượng về thời gian người dùng sử dụng dịch vụ, chứng tỏ vẫn là thế lực lớn về liên lạc qua mạng.
Copyright @ 2015