• GIẢI PHÁP CHO TRUYỀN THÔNG LIÊN LẠC VOIP
    Tư vấn, phân phối, cung cấp các giải pháp thiết bị, phần mềm cho hệ thống liên lạc sử dụng công nghệ VoIP
  • GIẢI PHÁP CHO CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT TRUY NHẬP CHO DOANH NGHIỆP
    Phân phối, tư vấn, lắp đặt các thiết bị , phần mềm chấm công và điều khiển truy nhập cho doanh nghiệp
  • GIẢI PHÁP CAMERA IP GIÁM SÁT
    Phân phối, tư vấn, cung cấp Camera IP, đầu ghi hình và phần mềm giám sát tập trung cho hệ thống giám sát an ninh cho doanh nghiệp

Điện thoại VoIP

Điện thoại VoIP | Điện thoại IP | Điện thoại Wifi | Điện thoại IP Video
Điện thoại VoIP, bao gồm các loại điện thoại IP, điện thoại IP Phone, điện thoại Wifi, điện thoại IP Video từ cơ bản đến cao cấp thường dùng trong hệ thống truyền thông VoIP, tương thích với các tổng đài VoIP và các tổng đài IP ảo, tiết kiệm chi phí đầu tư và cước phí liên lạc cho doanh nghiệp.