• GIẢI PHÁP CHO TRUYỀN THÔNG LIÊN LẠC VOIP
    Tư vấn, phân phối, cung cấp các giải pháp thiết bị, phần mềm cho hệ thống liên lạc sử dụng công nghệ VoIP
  • GIẢI PHÁP CHO CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT TRUY NHẬP CHO DOANH NGHIỆP
    Phân phối, tư vấn, lắp đặt các thiết bị , phần mềm chấm công và điều khiển truy nhập cho doanh nghiệp
  • GIẢI PHÁP CAMERA IP GIÁM SÁT
    Phân phối, tư vấn, cung cấp Camera IP, đầu ghi hình và phần mềm giám sát tập trung cho hệ thống giám sát an ninh cho doanh nghiệp

Điện thoại VoIP Matrix

Ảnh sản phẩm Tên sản phẩm Mô tả
Điện thoại VoIP Matrix Điện thoại VoIP Matrix được thiết kế tập trung vào sự trải nghiệm sử dụng và đáp ứng nhu cầu kết nối liên lạc VoIP, gọi video chất lượng cao, hướng tới công nghệ truyền thông hợp nhất. Điện thoại IP Matrix cung cấp dải sản phẩm rộng, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp từ nghe gọi căn bản, tới tích hợp các tính năng thông minh cao cấp , màn hình cảm...