• GIẢI PHÁP CHO TRUYỀN THÔNG LIÊN LẠC VOIP
    Tư vấn, phân phối, cung cấp các giải pháp thiết bị, phần mềm cho hệ thống liên lạc sử dụng công nghệ VoIP
  • GIẢI PHÁP CHO CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT TRUY NHẬP CHO DOANH NGHIỆP
    Phân phối, tư vấn, lắp đặt các thiết bị , phần mềm chấm công và điều khiển truy nhập cho doanh nghiệp
  • GIẢI PHÁP CAMERA IP GIÁM SÁT
    Phân phối, tư vấn, cung cấp Camera IP, đầu ghi hình và phần mềm giám sát tập trung cho hệ thống giám sát an ninh cho doanh nghiệp

Thiết bị VoIP

Thiết bị VoIP Gateway
Thiết bị VoIP gateway cung cấp các chuyển đổi giữa các giao diện mạng thế hệ cũ PSTN, TDM sang công nghệ VoIP hoặc di động GSM và ngược lại, nhằm mang lại các giải pháp truyền thông liên lạc linh hoạt trong các ứng dụng VoIP, như cho trung tâm cuộc gọi, các khu vực hạn chế về mạng PSTN hoặc hạn chế về sóng di động GSM, các chi nhánh ở nhiều địa điểm, các dự án vùng sâu.