• GIẢI PHÁP CHO TRUYỀN THÔNG LIÊN LẠC VOIP
    Tư vấn, phân phối, cung cấp các giải pháp thiết bị, phần mềm cho hệ thống liên lạc sử dụng công nghệ VoIP
  • GIẢI PHÁP CHO CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT TRUY NHẬP CHO DOANH NGHIỆP
    Phân phối, tư vấn, lắp đặt các thiết bị , phần mềm chấm công và điều khiển truy nhập cho doanh nghiệp
  • GIẢI PHÁP CAMERA IP GIÁM SÁT
    Phân phối, tư vấn, cung cấp Camera IP, đầu ghi hình và phần mềm giám sát tập trung cho hệ thống giám sát an ninh cho doanh nghiệp

Sản phẩm và Giải pháp - Dòng 2

Máy chấm công và Camera IP giám sát và phần mềm quản lý tập trung là các giải pháp tổng thể để kiểm soát truy cập, an ninh được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện đại ngày nay nhằm nâng hiệu quả bảo vệ tài sản và nâng cao năng suất lao động.
Tổng đài VoIP, bao gồm tổng đài IP, tổng đài IP PBX sử dụng công nghệ VoIP, được thiết kế sử dụng cho nhiều quy mô doanh nghiệp khác nhau, tương thích với các điện thoại VoIP phổ thông có trên thị trường, mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí liên lạc cho doanh nghiệp.